• 8000 चौरस मीटर
  • 7 डाय कास्टिंग मशीन
  • 7 सीएनसी मशीन
  • 2 डस्टिंग लाईन्स